ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کوروگیری

اشتراک‌گذاری

کوروگیری

Kurogiri

کوروگیری - مدرسه قهرمانانه من

جنسیت

مذکر

کوسه

وارپ گیت

پیشه

وابسته به

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۱
انیمه: قسمت ۸

صداپیشه

تاکیهیرو فوجیوارا

کوروگیری (Kurogiri) یک شرور رده B و یک نوموی بالا-رده است که توسط دکتر کیودای گاراکی از جسد اوبورو شیراکومو ساخته شده است. او محافظ تومورا شیگاراکی است و تحت فرمان همه برای یکی عمل می‌کند.

او در مقطعی تحت بازداشت و در زندان تارتاروس محبوس بود و سپس برای تحقیقات به بیمارستان مرکزی منتقل شد. در حال حاضر او فعال است و فعل و انفعالاتی با اسپینر دارد.

پیش‌زمینه

بعد از مرگ اوبورو شیراکومو، بدن او توسط همه برای یکی بازیابی شد و نزد گاراکی برده شد. گاراکی با ترکیب کوسه‌های مختلف یک نومو را ایجاد کرد که کوروگیری نامیده شد. همه برای یکی به کوروگیری وظیفه‌ی کمک‌رسانی و نظارت بر تومورا شیگاراکی را داد.

توانایی‌ها

هوش تاکتیکی: کوروگیری در هنگام نبرد با قهرمان فضا: سیزده یک دروازه را جلوی خودش ایجاد کرد و خروجی آن را در پشت سیزده باز کرد و از کوسه‌ی سیاه چاله‌ی این قهرمان بر علیه خودش استفاده کرد.

کوسه

کوروگیری
سفر توممورا از طریق وارپ گیت کوروگیری

وارپ گیت (Warp Gate): کوسه کوروگیری به او اجازه می‌دهد تا نوعی مه تاریک را از دستان و سرش کنترل کند. این مه همانند یک دروازه به مکانی دیگر عمل می‌کند.

آمار

 

صفحات دیگر