ویکی مدرسه قهرمانانه من

کوروگیری

اشتراک‌گذاری

کوروگیری

Kurogiri

کوروگیری - مدرسه قهرمانانه من

سن

نامشخص

جنسیت

مذکر

کوسه

وارپ گیت

پیشه

شرور

وابسته به

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۱
انیمه: قسمت ۸

کوروگیری (Kurogiri) یک شرور رده B است و فرمانده دوم لیگ شروران محسوب می‌شود. اولین نمایش مهم او در آرک .U.S.J و به عنوان آنتاگونیست اصلی این آرک صورت گرفت. او یکی از ضدقهرمانان اصلی در مجموعه Boku no Hero Academia محسوب می‌شود و همانند سایر افراد لیگش هدف اصلی‌اش کشتن سمبل صلح یعنی آلمایت است.

او در حال حاضر تحت بازداشت پلیس در زندان تارتاروس است و فعالیتی ندارد.

پیش‌زمینه

بعد از مرگ اوبورو شیراکومو، بدن او توسط همه برای یکی بازیابی شد و نزد گاراکی برده شد. گاراکی با ترکیب کوسه‌های مختلف یک نومو را ایجاد کرد که کوروگیری نامیده شد. همه برای یکی به کوروگیری وظیفه‌ی کمک‌رسانی و نظارت بر تومورا شیگاراکی را داد.

توانایی‌ها

هوش تاکتیکی: کوروگیری در هنگام نبرد با قهرمان فضا: سیزده یک دروازه را جلوی خودش ایجاد کرد و خروجی آن را در پشت سیزده باز کرد و از کوسه‌ی سیاه چاله‌ی این قهرمان بر علیه خودش استفاده کرد.

کوسه

وارپ گیت (Warp Gate): کوسه کوروگیری به او اجازه می‌دهد تا نوعی مه تاریک را از دستان و سرش کنترل کند. این مه همانند یک دروازه به مکانی دیگر عمل می‌کند.

آمار