ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلاس 1-B

اشتراک‌گذاری
کلاس 1-B مدرسه قهرمانانه من

کلاس 1-B کلاسی دیگر از دپارتمان قهرمانی یو.ای. است که در کنار کلاس 1-A قرار دارد.

شرح

اکثر دانش‌آموزان کلاس 1-B نوعی رقابت با همتایان خود در کلاس 1-A دارند. با این حال برخی از دانش‌آموزان این کلاس (برجسته‌ترین آن‌ها نیتو مونوما) نسبت به مشهور بودن و قدرتمند بودن کلاس A-1 حسادتی افراطی دارد و سعی در سرنگونی آن دارند. دانش‌آموزان این کلاس نسبت به کلاس دیگر روند پیشرفت بهتری دارند، به طوری که تمام آن‌ها قادر به گذراندن آزمون جواز قهرمانی شدند در حالی که شوتو تودوروکی و کاتسوکی باکوگو موفق به گذراندن این آزمون نشدند.

در حالی که کلاس 1-B نسبت به کلاس دیگر رفتاری همانند یک رقیب دارد اما کلاس 1-A چنین رفتاری ندارد. البته دانش‌آموزانی هم در این کلاس وجود دارند که نسبت به کلاس A خصومتی ندارند و رفتار دوستانه‌ای با آن‌ها دارند، از جمله: اتسوکا کندو، تتسوتتسو، ایبارا شیزاکی، و ستسونا توگاکه.

معلمان

 • سکیجیرو کان

دانش‌آموزان

 • یوستسو آواسه
 • سن کایبارا
 • توگارو کاماکیری
 • شیهای کوروریو
 • ایتسوکا کندو (نماینده کلاس)
 • یوی کوداکی
 • کیندوکو کوموری
 • ایبارا شیئوزاکی
 • جوروتا شیشیدا
 • نیرنجکی شودا
 • پونی تسونوتوری
 • کوسی
 • تسوبورابا
 • تتسوتتسو تتسوتتسو
 • ستسونا توکاگه
 • مانگا فوکیداشی
 • جوزو هوننوکی
 • کوجیرو بوندو
 • نیتو مونوما
 • ریکو یاناگی
 • هیریو رین
صفحات دیگر