ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نومو (یو.اس.جی.)

اشتراک‌گذاری

نومو (یو.اس.جی.)

Nomu (U.S.J.)

نومو (یو.اس.جی.) مدرسه قهرمانانه من

لقب

ضد-سمبل صلح

جنسیت

مذکر

کوسه

  • جذب شوک
  • بازسازی برتر

پیشه

شرور

وابسته به

لیگ شروران

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۱
انیمه: قسمت ۸

نومو یو.اس.جی. اولین نومو است که در لیگ شروران دیده شده است. او آنتاگونیست اصلی آرک «یو.اس.جی.» است.

تاریخچه

نومو زمانی یک گردن کلفت ناچیز بود. بدن او تحت شرایط نامعلومی مورد آزمایش قرار گرفت و DNA چهار فرد مختلف به او تزریق شد. این موضوع باعث دستیابی نومو به کوسه‌هایی شد و در نتیجه او به یک انسان مصنوعی تبدیل شد.

صفحات دیگر