ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مواد تخریب-کوسه

اشتراک‌گذاری

مواد تخریب-کوسه

Quirk-Destroying Drug

مواد تخریب-کوسه مدرسه قهرمانانه من

نوع

مواد

تاثیرات

تخریب عامل کوسه

کاربر

  • هاری کورونو
  • شین نموتو

منبع

  • اری (منبع اصلی)
  • هشت فرمان مرگ (تولیدکننده و توزیع‌کننده)

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۲۵

داروی تخریب-کوسه (Quirk-Destroying Drug) به موادی اشاره دارد که قابلیت تخریب مکانسیم‌های ژنتیکی را دارند، مکانیسم‌هایی که کوسه فرد را شکل می‌دهد.

نگاه کلی

این مواد توسط یک سازمان یاکوزا به نام «هشت فرمان مرگ» ساخته شد. ایده ساخت این مواد توسط رهبر این سازمان یعنی کای چیساکی ارائه شد، کسی که به واسطه ماده بیولوژیکی یک دختربچه این دارو را تولید کرد. این دارو در بازار سیاه به فروش می‌رسید و در انحصار هشت فرمان بود. کای برنامه‌ای در جهت بازگرداندن افتخار به هشت فرمان بود و از راه تولید این دارو پول زیادی را به جیب زد.

در طرح کای، یک پادزهر نیز در کنار این دارو توسعه داده شد تا او بتواند بر قربانیان این دارو کنترل پیدا کند.

صفحات دیگر