ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شویی ایگوچی

اشتراک‌گذاری

شویی ایگوچی

Shuichi Iguchi

شویی ایگوچی - مدرسه قهرمانانه من

لقب

اسپینر

تولد

۸ آگوست

سن

۲۰ (اولین نمایش)
۲۱

جنسیت

مذکر

کوسه

گکو
توده بدن
اسکیل‌میل

پیشه

ستوان جبهه آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی

تیم‌ها

جوخه اقدام پیشتاز (قبلا)
دسته قهوه‌ای جبهه آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی

سبک مبارزه

مبارزه نزدیک مسلح

اولین نمایش

چپتر ۵۷
قسمت ۳۱

صداپیشه

ریو ایواساکی

شویی ایگوچی (Shuichi Iguchi) که همچنین با نام اسپینر شناخته می‌شود، یک شرور وابسته به لیگ شروران و بخشی از جوخه اقدام پیشتاز بود. او بعدا به یکی از نه ستوان جبهه آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی تبدیل شد.

او و سایر اعضای تیمش آنتاگونیست‌های اصلی آرک کمپ آموزشی جنگلی، آرک جنگ آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی و آرک جنگ نهایی هستند.

تاریخچه

شویی ایگوچی
زندکی به عنوان یک هیکی‌کوموری

شویچی ایگوچی به دلیل ظاهر مارمولک-مانند خود قربانی دائمی تبعیض بود. اوایل زندگی او شامل زندگی در میان افرادی بود که او را یک آدم عجیب و غریب می‌پنداشتند و تلاش برای انجام هر کاری در این مورد برای او بیهوده بود و چیزی جز پوچی برای او در بر نداشت. او با بازی‌های ویدیویی بزرگ شد.

با این حال اسپینر با دیدن آخرین موضع استین در تلویزیون تحت تأثیر ایدئولوژی او قرار گرفت و تمایلی برای تغییر دادن جامعه به جایی بهتر پیدا کرد.

توانایی‌ها

توانایی‌های کلی: اسپینر نشان داده است که در نبردهای نزدیک تا حدودی یک فرد توانا است و در درجه اول از مهمات خود علیه دشمنان استفاده می‌کند. در طول تهاجم جوخه اکشن پیشتاز، او قادر شد برای چند دقیقه با ماندالی به طور برابر بجنگد.

  • قدرت تقویت‌یافته
  • پایداری تقویت‌یافته
  • چابکی تقویت‌یافته
  • جهش تقویت‌یافته
  • هوش تاکتیکی
  • راننده ماهر

کوسه

شویی ایگوچی
شویچی در حال استفاده از کوسه مارمولک

مارمولک (Gecko): کوسه اصلی شویچی به او ظاهر و توانایی‌هایی شبیه به یک مارمولک را م‌ دهد. او می‌تواند همانند مارمولک به دیوار بچسبد.

حجم بدن (Body Bulk ): دومین کوسه شویچی به او اجازه می‌دهد تا کل بدن خود را حجیم کند که هم اندازه و هم قدرتش را افزایش می‌دهد. او این کوسه را از همه برای یکی به منظور آماده شدن برای جنگ نهایی علیه جامعه قهرمان دریافت کرد. با این حال او از زمان دریافت کوسه به دلیل استرس ناشی از داشتن چند کوسه دچار بی‌ثباتی ذهنی شد.

اسکیل‌میل (Scalemail): سومین کوسه شویچی به او اجازه می‌دهد تا خود را با تیغه‌های فلس-مانند بپوشاند و به او قدرت و دفاع بیشتری می‌دهد. همه برای یکی این کوسه را همراه با کوسه حجم بدن به او داد. اگرچه اسکیل‌من باعث می‌شود تا شویچی هنگام استفاده از این کوسه دچار خونریزی شود و همچنین فشار روانی او را تشدید می‌شود.

آمار

تجهیزات

شویی ایگوچی
شمشیر دست‌ساز اسپینر

شمشیر دست‌ساز: اسپینر در ابتدا شمشیری عجیب داشت که از چندین چاقو، خنجر، کوکری، تبر و بسیاری از تیغه‌های دیگر ساخته شده بود. به نظر می‌رسد که این تیغه‌ها با زنجیر و کمربند به هم متصل شده‌اند. این شمشیر تقریبا هم اندازه‌ی خود اسپینر است، اما به نظر می‌رسد که او در استفاده از آن بسیار مهارت دارد. این شمشیر در مقطعی توسط ایزوکو به طور کامل نابود شد. او بعدا یک نسخه بزرگتر از این شمشیر را به دست آورد که با اندازه‌ی بدنش که به واسطه‌ی کوسه حجم بدن بزرگ شده بود هم‌خوانی داشت.

صفحات دیگر