ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خودخوانده‌ها

اشتراک‌گذاری

خودخوانده‌ها

Vigilantes

خودخوانده‌ها - مدرسه قهرمانانه من

به ژاپنی

بیجیرانه (ビジランテ)

اولین نمایش

فصل ۰ (خودخوانده‌ها)

خودخوانده‌ها (Vigilantes) افرادی هستند که به طور داوطلبانه وظایفی که معمولا بر عهده قهرمانان هستند را بدون در نظر گرفتن قانون انجام می‌دهند. بر اساس مقررات قهرمانی، هر فردی اجازه رسیدگی به امور قهرمانی را ندارد و از این کار خودخوانده‌ها بر خلاف قانون عمل می‌کنند.

صفحات دیگر