ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تکینگی کوسه

اشتراک‌گذاری

تکینگی کوسه (Quirk Singularity) مفهومی است که توسط دکتر کیودای گاراکی مطرح شده است و به این موضوع خطرناک اشاره دارد که کوسه‌ها هر نسل قوی‌تر و قوی‌تر می‌شوند.

شرح

تکینگی کوسه
کتاب تئوری روز رستاخیز کوسه

حدود هفتاد سال پیش، دکتر کیودای گاراکی این نظریه را ارائه کرد که بر اساس آن، کوسه در طی نسل‌ها با هم ترکیب می‌شوند و تکامل پیدا می‌کنند و به این ترتیب قوی‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. با این حال این افزایش قدرت، کنترل آن‌ها را نیز دشوارتر می‌کند، زیرا بدن انسان آنقدر سریع تکامل نمی‌یابد که بتواند با آن‌ها همراه شود. در نهایت، نقطه‌ای فرا می‌رسد که کوسه‌ها بیش از حد قدرتمند و پیچیده می‌شوند و هیچ کس دیگری نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند. این نظریه در ابتدا نظریه تکینگی فراطبیعی نامیده می شد و با گذشت زمان با نام نظریه روز رستاخیز تکینگی کوسه نیز شناخته شد.

در زمان مطرح شدن این نظریه، هیچ کس تز کیودای را باور نکرد و آن را مسخره کرد. همه نظریه‌ی او را پوچ و فاقد مدرک می‌دانستند و در نهایت آن را نادیده گرفتند. پس از اینکه نظریه کیودای رد شد و او از جامعه طرد شد، کیودای ناپدید شد.

با این حال، یک نفر بود که نظریه او را جدی گرفت آن هم همه برای یکی بود. با توانایی که این شرور در استفاده از کوسه‌های بسیار داشت، این ایده که بدنش قادر به تطبیق نیست برایش به یک مسئله جدی تبدیل شد. به همین دلیل او به سراغ کیودای رفت و او را کمک و حمایت کرد تا تحقیقاتش در این زمینه را ادامه دهد. کیودای نیز برای قدردانی، به یکی از وفادارترین متحدان او تبدیل شد.

صفحات دیگر