ویکی مدرسه قهرمانانه من

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تومویاسو چیکازوکو

اشتراک‌گذاری

تومویاسو چیکازوکو

Tomoyasu Chikazoku

تومویاسو چیکازوکو - مدرسه قهرمانانه من

نام مستعار

اسکپتیک

جنیست

مذکر

کوسه

انسان انگار

پیشه

شرور
ستوان جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی

وابسته به

ارتش آزادسازی متا
جبهه آزادسازی پدیده‌های فرا طبیعی

تیم

دسته کارمین

اولین نمایش

مانگا: فصل ۲۱۸

تومویاسو چیکازوکو (Tomoyasu Chikazoku) که همچنین با نام مستعار اسکپتیک شناخته می‌شود، عضو هیئت مدیره شرکت فیل گود است که به طور محرمانه برای ارتش آزادسازی متا فعالیت می‌کند. او یکی از آنتاگونیست‌های اصلی آرک ارتش آزادسازی متا است.

او بعدها تبدیل به یکی از نه ستوان جبهه آزادسازی پرنرمال شد، سازمانی که از ادغام اعضای باقی مانده لیگ شروران و ارتش آزادسازی متا تشکیل شده است.

توانایی‌ها

  • عضو هیئت مدیره شرکت
  • مهارت رهبری
  • مهارت تاکتیکی

قابلیت متا

انسان‌انگار (Anthropomorph): قابلیت متای تومویاسو به او اجازه می‌دهد تا به شکل یک شی در اندازه انسان مثل میز یا یخچال درآید، و آن را تبدیل به ظاهر هر فردی بکند. تومویاسو می‌تواند آزادانه و از راه دور به واسطه‌ی یک لپ تاپ این ظواهر را کنترل کند. او قادر است به طور همزمان چند تا از این عروسک‌های خیمه شب‌بازی را کنترل کند، و همین طور قادر است بیش از یک ظاهر از یک فرد را ایجاد کند. او برای کنترل کردن این عروسک‌ها، متکی به استفاده از شبکه‌های ارتباطی و گیرنده‌های ساخته شده توسط شرکت دتنرات است.

آمار

 

صفحات دیگر