ویکی مدرسه قهرمانانه من

ارتش آزادی متا (Meta Liberation Army)

اشتراک‌گذاری

ارتش آزادسازی متا

Meta Liberation Army

ارتش آزادی متا (Meta Liberation Army) - مدرسه قهرمانانه من

رهبران

ری-دسترو (فرمانده اعظم)
دسترو (فرمانده و بنیانگذار سابق)

پیشه

اولین نمایش

مانگا: فصل ۲۱۸

ارتش آزادسازی متا (Meta Liberation Army) که به طور خلاصه .M.L.A نامیده می‌شود، یک سازمان قدرتمند شرور است که فلسفه‌اش آزادی در استفاده از کوسه‌ها به عنوان حقوق پایه انسانی است و این آزادی را برتر از مقررات می‌داند.

ارتش اولیه توسط دسترو شکل گرفت و توسط همین فرد رهبری شد. گروه بعدی توسط پسر او یعنی ری-دسترو شکل گرفت و رهبری آن نیز به عهده او بود. این ارتش جدید بعدها با لیگ شروران ادغام شد و جبهه آزادسازی پرنرمال شکل گرفت.

این گروه آنتاگونیست محوری آرک «ارتش آزادی متا» است.

اعضای شناخته شده

فرمانده عالی

مجریان بالا-رتبه

  • کیرییس
  • اسکپتیک
  • ترامپت

جنگجویان