بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارتش آزادسازی متا

اشتراک‌گذاری

ارتش آزادسازی متا

Meta Liberation Army

ارتش آزادسازی متا - مدرسه قهرمانانه من

رهبران

دسترو (فرمانده و بنیانگذار سابق)

پیشه

اولین نمایش

مانگا: فصل ۲۱۸

ارتش آزادسازی متا (Meta Liberation Army) که به طور خلاصه .M.L.A نامیده می‌شود، یک سازمان قدرتمند شرور است که فلسفه‌اش آزادی در استفاده از کوسه‌ها به عنوان حقوق پایه انسانی است و این آزادی را برتر از مقررات می‌داند.

ارتش اولیه توسط دسترو شکل گرفت و توسط همین فرد رهبری شد. گروه بعدی توسط یکی از نوادگان او یعنی ری-دسترو شکل گرفت و رهبری آن نیز به عهده او بود. این ارتش جدید بعدها با لیگ شروران ادغام شد و جبهه آزادسازی پدیده‌های فراطبیعی شکل گرفت.

این گروه آنتاگونیست محوری آرک «ارتش آزادسازی متا» است.

اعضای شناخته شده

فرمانده عالی

مجریان بالا-رتبه

جنگجویان

  • اسلیدن گو
  • گتن
  • سنکتوم
صفحات دیگر