بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دسته‌بندی نشده

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

پروژه بلو لاک

پروژه بلو لاک (Blue Lock Project) یا پروژه بهبود بازیکن، یک پروژه ویژه فوتبالی است که توسط اتحادیه فوتبال ژاپن با هدف توسعه بهترین مهاجم جهان و قهرمانی برای ژاپن اجرا می‌شود که با استفاده از رژیم‌های تمرینی و مربیگری شدید جینپاچی ایگو همراه است. گزینش‌ها آزمون خوابگاه آزمون ورودی بلو لاک که در آن […]