بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تیم سفید

اشتراک‌گذاری

تیم سفید

Team White

اولین نمایش

تچپتر ۴۵

تیم سفید (Team White) یکی از دو تیمی است که شرکت‌کنندگان بلو لاک می‌توانند در گزینش دوم برای پیشرفت بیشتر به آن بپیوندند.

در شروع گزینش دوم، تیم بازیکنان کاملا تصادفی است، اما با بازی در گزینش دوم، بازیکنان بسته به اینکه برنده شوند یا بازنده، می‌تواند تعیین کنند که در تیم خود باقی بمانند یا آن را تغییر دهند.

اعضا

صفحات دیگر