وایت

وایت

White

وایت - بلیچ

نژاد

هالو

وابسته به

سوسوکه آیزن

قابلیت ویژه

سم هالوسازی، نفوذ در روح

اولین نمایش

مانگا: چپتر ۵۳۰

وایت (White) یک هالوی آزمایشی است که توسط سوسوکه آیزن، سال‌ها قبل از این که او از انجمن روح خارج شود مورد استفاده قرار می‌گرفت. این هالو با روح چندین شینیگامی ساخته شده بود.

تاریخچه

مدت‌ها قبل، وایت از روح چند شینیگامی و به عنوان بخشی از پژوهش سوسوکه آیزن ساخته شد. این هالو تعدادی از شینیگامی‌ها در شهر ناروکی را کشت و این موضوع باعث شد تا کاپیتان لشکر دهم یعنی ایشین شیبا روی این پرونده تحقیق کند. زمانی که ایشین سعی داشت با مقادیر زیادی از ریاتسو او را فریب دهد، وایت قبل از رویارویی با ایشین به دو شینیگامی که در آن نزدیکی بودند حمله کرد.

بعد از آنکه ایشین شیکای خود را آزاد کرد و توسط آیزن ضربه خورد، وایت حملات خود را به سمت ایشین ادامه داد. زمانی که ماساکی کوروساکی در صحنه حاضر شد و به این هالو حمله کرد، وایت از حملات او دوری کرد. پس از شلیکی از طرف ماساکی به سمت سر وایت، این هالو دچار جراحتی شدیدی شد و شروع به خود-تخریبی کرد که این موضوع باعث شد تا ایشین برای محافظت از ماساکی خود را سپر کند.

وایت با وجود مرگ مسلمش، اما ماساکی را به عنوان هدف آخر خود برای هالوسازی انتخاب کرد. این هالو با ورود به روح ماساکی این فرآیند را شروع کرد و او را در خطر خودکشی روح قرار داد. با این حال، کمک کیسوکه اوراهارا و گیگای ویژه او باعث شد تا ایشین پیوندی به روح ماساکی و وایت بزند و فرآیند هالوسازی را سرکوب کند. نفوذ وایت بعدها به ایچیگو کوروساکی منتقل شد و به زانپاکوتوی او تبدیل شد.