هوهو

هوهو

Hohō

هوهو - بلیچ

نوع تکنیک

تکنیک حرکتی

کاربران

شینیگامی، ویسورد

هوهو (Hohō – روش گام) یک سبک مبارزه تدافعی است که مرتبط با کار با پا است. این سبک یکی از چهار مهارت مبارزه پایه شینیگامی‌ها است.

نگاه کلی

هوهو یک مهارت مهم برای هر شینیگامی است که شامل سرعت و چابکی می‌شود. سطح مهارت هوهو می‌تواند از طریق تمرکز، تمرین، و تسلط تقویت و پرورش داده شود. اغلب افرادی که جذب اونمیتسوکیدو می‌شوند از تخصص بالایی در هوهو بهرمند هستند. شونپو (Shunpo  – گام‌های فلش) عالی‌ترین تکنیک هوهو است که خودش شامل گونه‌های مختلفی است که تنها افراد بسیار ماهر قادر به استفاده از آن هستند.