شینیگامی

شیناگامی

Shinigami

شینیگامی - بلیچ

قدرت اصلی

زانپاکوتو

اعضای برجسته

اعضای گوتی ۱۳

شینیگامی‌ها (Shinigami) نگهبانان ارواح هستند. در دوران باستان آن‌ها با عنوان توازان‌کننده‌ها شناخته می‌شدند. وظیفه‌ی آن‌ها پاکسازی هالوهایی است که در دنیای زنده به انجام کارهای پلید می‌پردازند، و اطمینان حاصل کردن از عبور امن روح‌ها – پلاس‌هایی که مسیر خود را بعد از مرگ گم کرده‌اند – است. شینیگامی‌ها در تضاد با کویینسی‌ها هستند.

نگاه کلی

شینیگامی‌ها موجوداتی فرازمینی در دنیای زنده هستند. آن‌ها دارای ریریوکو بالا و بدنی از ریشی هستند. شینیگامی‌ها در نظر مردم زمین نامرئی هستند، مگر آنکه فردی دارای قدرت‌های معنوی باشد.

روح‌هایی که دارای انرژی معنوی استثنایی هستند با تمرین دادن بدن خود به سطح شینیگامی می‌رسند. از بین این افراد، مستعدان جذب سازمان‌هایی مثل گوتی ۱۳ و اونمیتسوکیدو می‌شوند. بیشتر شینیگامی‌ها قدرتمند در میان ساکنان سیریتی متولد شده‌اند اما مواردی نادر و توانا وجود دارند که در روکونگای متولد شده‌اند.

شینیگامی‌ها همانند مردم دنیای زنده حقوق می‌گیرند و همچنین برای شکست دادن هالوها جایزه دریافت می‌کنند.

تمام شینیگامی‌ها منافذی روی مچ دست خود دارند که ریاتسوی خود را از طریق آن آزاد می‌کنند. اگر این منافذ مسدود شوند فرد با ریاتسوی خودش می‌سوزد. اگر ساکتسو و هاکوسوی یک شینیگامی سوراخ شود، قدرت معنوی آن شینیگامی مهر و موم شده و احتمالا دیگر قادر به بازیابی قدرت‌های خود نخواهد بود.

تمرین

شینوریجوتسوین یک سازمان آموزشی با سابقه ۲۰۰۰ سال است که توسط یاماموتو بنیان شده است. این آموزشکده زمانی با عنوان آکادمی شینیگامی شناخته می‌شد و هنوز در روکونگای با همین نام شناخته می‌شود. این مکان بعد از این که به جایی برای پرورش دادن نسل بعدی لشکر کیدو و اونمیتسوکیدو و همچنین گوتی ۱۳ تبدیل شد، نامش به آکادمی هنرهای معنوی (شینوریجوتسوین) تغییر پیدا کرد.

مبارزه

فنون مبارزه پایه شینیگامی زانکنسوکی نام دارد. زان اشاره به فنون مبارزه با شمشیر دارد. کن اشاره به فنون غیرمسلح دارد. سو اشاره به فنون حرکت دارد. کی اشاره به فنون کیدو دارد.

  • زانجوتسو: فنون مبارزه با شمشیر زانپاکوتو که از فنون پایه مبارزه هستند.
  • هاکودا: فنون مبارزه غیرمسلح که فرد با استفاده از بدن خود مبارزه می‌کند.
  • هوهو: نام تمام حرکات مبارزه با سرعت بالا که بر اساس هنر شونپو هستند.
  • کیدو: جادوهای پیشرفته که نیاز به قدرت معنوی و قوی هادو و باکدو دارند.

شینیگامی جایگزین

یک شینیگامی جایگزین فردی است که از طریق گرفتن قدرت یک شینیگامی دیگر تبدیل به شینیگامی شده است، و یا از طریق فرآیندی بسیار سخت‌تر و پر ریسک‌تری به شینیگامی تبدیل شده است. دریافت قدرت شینگامی به واسطه‌ی فرو کردن زانپاکتوی آن شینیگامی در سینه‌ی فرد قابل تحقق است. با این حال درصد موفقیت این عمل پایین است. در صورت موفق بودن این عمل، فرد به طور معمول نیمی از قدرت شینیگامی را به دست خواهد آورد. انتقال قدرت‌های شینیگامی به یک انسان توسط انجمن روح ممنوع شده است.

ویسورد

ویسوردها شینیگامی‌هایی هستند که دارای قابلیت‌های هالو هستند و این قابلیت‌ها را از طریق فرآیند هالوسازی به دست آورده‌اند. از این رو آن‌ها از قدرت‌هایی بهرمند هستند که فراتر از یک شینیگامی عادی یا یک هالو است.