شینجی هیراکو

شینجی هیراکو

Shinji Hirako

شینجی هیراکو - بلیچ

نژاد

تولد

۱۰ می

وابسته به

پیشه

شینیگامی (ویسورد)

مقام

کاپیتان لشکر پنجم

دسته

لشکر پنجم

شریک

مومو هیناموری
سوسوکه آیزن (قبلا)

آموزش در

آکادمی شینو

شیکای

ساکاناده

بانکای

نامعلوم

اولین نمایش

جلد ۲۱، چپتر ۱۸۳ (مانگا)
قسمت ۱۰۹ (انیمه)

شینجی هیراکو (Shinji Hirako) کاپیتان لشکر پنجم گوتی ۱۳ است و نایب او مومو هیناموری است. او همچنین به عنوان یک استخدام‌کننده و رهبر بالفعل ویسورد خدمت می‌کند. او ۱۰۰ سال پیش قبل از این که تبعید شود یک کاپیتان بود که سال‌ها بعد، پس از نبرد علیه سوسوکه آیزن دوباره این مقام را پس گرفت.

تاریخچه

شینجی تقریبا ۱۱۰ سال پیش، به عنوان کاپیتان لشکر پنجم در مراسم ترفیع کیسوکه اوراهارا شرکت کرد.

نه سال بعد شینجی و نایبش یعنی آیزن در اطراف سیریتی قدم می‌زدند که به اوراهارا، هیوری و مایوری کوروتسوچی برخورد کردند. شینجی به اوراهارا خبر داد که چند مرگ مرموز در رونکونگای صورت گرفته است و این که لشکر دهم در حال تحقیق در این باره است.

شب همان روز، شینجی به همراه لاو آیکاوا، روجورو اوتوریباشی، هاچیگن اوشودا و لیسا یادومارو برای تحقیق در مورد افرادی ناپدید شده از گوتی ۱۳ اعزام شدند. پس از رسیدن به مکان مورد نظر، شینجی از هیوری در مقابل کنسی که هالو شده بود دفاع کرد. هیوری از طرف لشکر نهم برای جمع‌آوری نمونه‌هایی به آنجا فرستاده شده بود. مدتی بعد ماشیرو کونا که او نیز هالو شده بود ظاهر شد و شینجی به مبارزه با او پرداخت. در این مقطع هاچی نیز در صحنه حاضر شد و به او کمک کرد.

مدتی بعد هیوری نیز پس از سرفه‌های پی در پی تبدیل به هالو شد و با ضربه‌ای را به سینه‌ی شینجی وارد کرد که باعث حیرت همه شد. یک تاریکی همه جا را فرا گرفت و یک مهاجم نامعلوم به جوخه نجات حمله کرد. پس از این حمله، شینجی تنها فردی بود که هنوز هوشیاری را حفظ کرده بود. او موفق به دیدن این مهاجم شد که در واقع کانامه توسن، جایگاه پنجمن موگوروما بود. شینجی از او پرسید که چطور توانسته به کاپیتان خود خیانت کند، که در همین زمان توجه شینجی به حضور آیزن و جین ایچیمارو جلب شد. آیزن توضیح داد که کانامه به کسی خیانت نکرده است و صرفا دستورات او را اجرا کرده است.

شینجی همیشه در مورد آیزن شک و تردیدهایی داشت و در واقع به خاطر همین موضوع او را به نایب خود تبدیل کرده بود تا بتواند او را زیر نظر بگیرد. آیزن به او گفت که در یک ماه گذشته شنجی نتواسته نسخه‌ی بدلی آیزن که به سبب زانپاکوتوی او ایجاد شده بود را شناسایی کند، و همین طور گفت که اگر شینجی به مانند سایر کاپیتان‌ها به نایب خود نزدیک بود می‌توانست این موضوع را تشخیص دهد.

این عدم اطمینان بود که باعث شده بود آیزن به شینجی رکب بزند. شینجی به همراه سایر همراهانش تحت فرآیند هالوسازی قرار گرفتند. شینجی برای مدتی با توسن مبارزه کرد اما پیش از آن که بتواند مبارزه را به نفع خود تمام کند فرآیند هالوسازی در او پیشروی کرد و او ناتوان شد.

درست در زمانی که آیزن قصد داشت کار شینجی را تمام کند، کاپیتان کیسوکه اوراهارا و تسای تسوکابیشی، کاپیتان کیدو به محل رسیدند و او را از تلف شدن نجات دادند. آیزن، جین و توسن فرار کردند و تسای نیز از یک کیدوی ممنوعه استفاده کرد تا جوخه نجات را به آزمایشگاه اوراهارا منتقل کند. در آنجا اوراهارا تلاش کرد تا به وسیله‌ی هوگیوکو، فرآیند را بازگردانی کند اما متاسفانه این اقدام او ناموفق بود و نتایج مورد انتظار او به دست نیامد.

روز بعد، اوراهارا و تسای به خاطر سرپیچی از قوانین دستگیر شدند و به ۴۶ مرکزی برده شدند. شینیگامی‌های هالو شده همانند هالوها محکوم به مرگ شدند. با این حال قبل از آنکه این حکم اجرا شود، آن‌ها توسط یورویچی نجات پیدا کردند و به یک ناحیه زیرزمینی مخفی منتقل شدند. یورویچی برای اوراهارا توضیح داد که او هشت شینیگامی هالوشده و گیگایی که اوراهارا در حال کار روی آن بود را آورده است. اوراهارا با استفاده از گیگای کمک کرد تا خودش، تسای و هشت قربانی دیگر به دنیای انسانی فرار کنند، به این امید که راهی برای بازگردانی فرآیند هالوسازی پیدا کنند.