ریریوکو

ریریوکو (Reiryoku – قدرت معنوی) نیرویی هم راستا با قدرت اراده و حس معنوی کاربر است. این نیرو توسط شینیگامی‌ها و سایر موجودات معنوی برای توانایی‌های مختلف استفاده می‌شود.

نگاه کلی

هر موجود معنوی و هر انسانی دارای مقادیری از ریریوکو است. اگر میزان این نیرو بیش از حد مشخصی باشد، آن فرد قدرت‌های فرا انسانی به دست می‌آورد. در میان انسان‌های زنده افراد نادری وجود دارند که از سطح بالایی از ریریوکو بهره ببرند. ساده‌ترین توانایی که یک انسان با ریریوکوی بالا دارد قابلیت دیدن ارواح، شامل: پلاس‌ها، شینیگامی‌ها و هالوها است. شینیگامی‌ها اساسا روح‌هایی در انجمن روح هستند که از ریریوکوی بسیار بالایی برخوردارند و برای استفاده از قدرت‌هایشان تمرینات ویژه‌ای می‌بینند. هالوها و سایر روح‌ها از ریریوکوی خود برای گرفتن طعمه‌های خود استفاده می‌کنند.