ریاتسو

ریاتسو

Reiatsu

ریاتسو - بلیچ

هدف

رهاسازی فیزیکی ریریوکو

کاربران

شینیگامی، هالو، آرانکار، کویینسی، بانت

ریاتسو (Reiatsu – بار معنوی) نیروی معنوی ایجاد شده توسط ریریوکوی فرد است. اکثر شینیگامی‌ها، آرانکارها، کویینسی‌ها و بانت‌ها قادر به کنترل رهاسازی ریاتسوی خود هستند.

تفاوت با ریریوکو

تفاوت میان نیروی معنوی (ریاتسو) و انرژی معنوی (ریریوکو) ساده است: ریریوکو میزان انرژی است که در بدن یا روح ذخیره شده است، در حالی که ریاتسو فشاری است که ریریوکوی یک فرد اعمال می‌کند. به عبارت دیگر ریریوکو پتانسیل فرد است و ریاتسو انرژی در حال استفاده است که توسط موجودات دیگر معنوی قابل حس است. به طور کلی افرادی که دارای سطح بالایی از ریریوکو هستند اغلب از سطح بالایی از ریاتسو نیز برخوردارند. یک جنگجوی ماهر که دارای ریاتسوی زیادی است قادر است بر فردی که دارای ریریکوی زیادی است غلبه کند – این موضوع با کنترل بسیار بالا بر انرژی معنوی قابل انجام است.

انواع ریاتسو

  • نوع استاندارد
  • نوع دوگانه
  • نوع عنصری
    • آتش و حرارت
    • یخ و سرما