ویکی بتمن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گاتهام قدیم (Old Gotham)

اشتراک‌گذاری

گاتهام قدیم

Old Gotham

گاتهام قدیم (Old Gotham) - بتمن

نام رسمی

شهر گاتهام

خالق

نایگل فلپس

اولین نمایش

Batman: Legends of the Dark Knight #27 (فوریه ۱۹۹۲)

شهر گاتهام قدیم (Old Gotham) یک طرح معماری بزرگ بود که توسط سایروس پینکنی طراحی شد و توسط قاضی سلیمان وین ارتقا پیدا کرد.

صفحات دیگر