ویکی حمله به تایتان

یگریست‌ها

اشتراک‌گذاری

یگریست‌ها

Yeagerists

یگریست‌ها - حمله به تایتان

رهبر

ارن یگر (رهبر سمبلیک)

اعضای برجسته

لوئیز
فلوک فورستر (رهبر بالفعل، قبلا)

یگریست‌ها (Yeagerists) یک جناح شورشی هستند که توسط غیرنظامیان و سربازان سابق ارتش پارادیس پشتیبانی می‌شوند. هدف اولیه آن‌ها اتحاد مجدد ارن یگر با برادر ناتنی خود زیک و ایجاد «امپراتوری جدید الدیایی» بود، و در نهایت آن‌ها در فعالسازی غرش به ارن کمک کردند.

وظیفه

یگریست‌ها باور داشتند که الدیا در آستانه نابودی است و آن‌ها تنها می‌توانند با وقف کردن خود به ارن یگر جزیره را نجات دهند. این جناح شورشی ادعا کرده بود کسانی که تابع آرمان‌های منسوخ دولت سلطنتی باشند، تنها شاهد ویران شدن دنیای خارج خواهند بود.

ساختار

در ابتدا این گروه متشکل از بیش از صد عضو بود که بسیاری از آن‌ها از دسته دیدبانی بودند. با این حال میزان واقعی نفوذ آن‌ها ناشناخته است و بسیاری از سربازان و غیرنظامیان سوگند خورده‌اند که جان خود را در راه ارن یگر بگذارند. در زمان حمله‌ی مارلی، حدود ۵۰۰ سرباز مرتبط با یگریست‌ها در منطقه شیگانشینا حضور داشتند. گفته شده است که آن‌ها به شکل موثری همه چیز را در داخل دیوارها کنترل می‌کنند.

اعضای شناخته شده