ویکی حمله به تایتان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یمیر فریتز

اشتراک‌گذاری

یمیر فریتز

Ymir Fritz

یمیر فریتز - حمله به تایتان

تلفظ ژاپنی

یومیرو بوریتسو (ユミル・フリッツ)

لقب‌ها

کریستا
تایتان بنیادی
بنیان‌گذار

گونه

انسان، تایتان هوشمند

جنسیت

مونث

بستگان

خانواده فریتز
خانواده ریس

اولین نمایش

فصل ۳، قسمت ۶

یمیر فریتز (Ymir Fritz) اولین فردی بود که قدرت تایتانی دریافت کرد. او برده‌ی پادشاه الدیا بود و این پادشاه از قدرت یمیر در جهت تخریب مارلی و سایر نقاط دنیا استفاده کرد. یمیر سیزده سال بعد از بیدار کردن این قدرت مُرد و جسد او به زور به دخترانش یعنی ماریا، رز، و شینا خورانده شد. قدرت‌های او به چند بخش تقسیم شد که با عنوان نه تایتان شناخته می‌شود.

پس از مرگ یمیر، او به مختصات منتقل شد، جایی که تایتان‌ها از شن‌ها شکل گرفتند و مطیع خاندان سلطنتی حامل قدرت بنیادی شدند.

تاریخچه

حدود ۲۰۰۰ سال پیش، روستای یمیر توسط الدیایی‌ها مورد حمله قرار گرفت و اهالی آن به بردگی گرفته شدند و زبان‌هایشان بریده شد. در شبی، یمیر درب یک آغل را باز گذاشت تا چند خوک فرار کنند. بعدا فریتز که حاکم قبیله بود از برده‌ها در مورد مقصر این ماجرا سوال کرد. برده‌ها به یمیر اشاره کردند و از این رو یمیر رها شد تا به عنوان یک طعمه شکار شود.

یمیر زخمی و ناامید به یک درخت بزرگ غیرعادی رسید که شکاف بزرگی روی آن قرار داشت. یمیر با هدف پناه گرفتن وارد این شکاف شد اما از او که از گودال زیر آن مطلع نبود به پایین و درون یک چاله مایع افتاد. در آنجا موجودی مرموز شبیه به ستون فقرات با او ترکیب شد و او را تبدیل به اولین تایتان کرد.

یمیر با این قدرت جدیدی که به دست آورده بود به قبیله بازگشت تا به فریتز خدمت کند و از تایتان خود برای کشت زمین، ساخت پل‌ها، و گردآوری ثروت برای الدیایی‌ها استفاده کند. او تحت فرمان پادشاه قادر به شکست دادن رقیب الدیا یعنی مارلی شد. فریتز به عنوان پاداشِ خدماتی که یمیر انجام داده بود، او را به همسری برگزید و از پیوند آن‌ها سه فرزند یعنی ماریا، رز، و شینا متولد شدند.

یمیر فریتز
یمیر جان فریتز را نجات می‌دهد.

سیزده سال بعد، یمیر برای محافظت از فریتز در یک اقدام به ترور، جان خود را از دست داد و خود را در یک سرزمین مرموز یافت. پادشاه فریتز دختران خود را مجبور کرد تا جسد مادرشان را بخوردند تا قدرت تایتانی به آن‌ها منتقل شود. سپس او به آن‌ها دستور داد تا فرزندآوری کنند و روند خورده شدن جسد پس از مرگ حامل ادامه پیدا کند تا کنترل الدیا بر تایتان‌ها همیشه حفظ شود. به این ترتیب قدرت یمیر به نه تایتان تقسیم شد.

افسانه‌ها

مدتی بعد از مرگ یمیر، وجود او به عنوان یک معجزه الهی برای الدیایی‌ها قلمداد شد. ترمیم‌دهندگان مدعی بودند که یمیر و مطیعان یمیر «فرزندان برگزیده خدا» هستند. حتی یک فرقه الدیایی وجود داشت که یمیر را به عنوان یک الهه پرستش می‌کردند.

از سوی دیگر، بعد از سقوط امپراطوری الدیا در نبرد بزرگ تایتان‌ها، دولت مارلی روی کار آمد و این دولت افسانه‌هایی افتراآمیز را در مورد قدرت یمیر توصیف کرد و او را نشات گرفته از شیطان قلمداد کرد.

صفحات دیگر