ویکی حمله به تایتان

یلنا

اشتراک‌گذاری

یلنا

Yelena

یلنا - حمله به تایتان

نژاد

انسان

جنست

مونث

پیشه

سرباز

وابسته به

سربازان ضد-مارلی
ارتش مارلی (قبلا)

یلنا (Yelena) رهبر سربازان ضد-مارلی است که زیر نظر زیک یگر فعالیت می‌کند.

تاریخچه

یلنا در یک خانواده ساده در مارلی متولد شد که بعدها از کشور خود ناامید شد. او پس از ملاقات با زیک یگر، طرحی را برای تحکیم خود در تاریخ و کمک به زیک در نجات جهان ابداع کرد.

یلنا یک پیش‌زمینه دروغین از خود ایجاد کرده بود و ادعا می‌کرد که وطنش توسط مارلی مورد حمله قرار گرفته و فتح شده است. او را به زور به عنوان یک سرباز برای جنگ در ارتش مارلی فراخوانده شد. او در آنجا با سربازانی با تفکر مشابه خود روبرو شد و آن‌ها را برای جنگ علیه مارلی سازمان‌دهی کرد.