بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کدروین (Coderoin)

اشتراک‌گذاری

کدروین

Coderoin

کدروین (Coderoin) حمله به تایتان

هدف

تحریک نامعلوم

اولین نمایش

OVA ششم

کدروین (Coderoin) نوعی مواد مخدر غیرقانونی در ناحیه استوهس است. حمل کردن این مواد می‌تواند ۳ تا ۵ سال حبس را برای حمل‌کننده در پی داشته باشد.

صفحات دیگر