بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

منبع همه مواد زنده

اشتراک‌گذاری

منبع همه مواد زنده

Source of all living matter

منبع همه مواد زنده - حمله به تایتان

هدف

  • خصوصیات نیرو-بخشی بیکران
  • پیوند آگاهی‌ها از طریق مسیرها
  • منبع قدرت تایتانی

کاربران

یمیر فریتز

اولین نمایش

فصل ۴، جلد ۳۰ (مانگا)

«منبع همه مواد زنده» نامی نسبت داده شده به ماده‌ای نامتعارف است که دو هزار سال پیش قدرت‌های تایتانی را برای یمیر فریتز به ارمغان آورد.

تاریخچه

یمیر فریتز در زمان فرار از شکنجه‌گران الدیایی خود در صحرا و در زیر یک درخت غول‌پیکر با این ماده نیرو-بخش روبرو شد. او با تماس فیزیکی با این ماده حامل قدرت‌های تایتانی شد و در قالب تایتان بنیادی قدرت بی‌اندازه را به دست آورد.

صفحات دیگر