بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مخمر (Yeast)

اشتراک‌گذاری

مخمر

Yeast

مخمر (Yeast) حمله به تایتان

نام ژاپنی

کوبو (酵母)

هدف

نگهدارنده غذایی

مخمر (Yeast) یک محصول منحصر به فرد است که داخل دیوار سینا تولید می‌شود.

کارکرد

این مخمر در دیوار سینا تولید شده و در کنار محصولاتی چون گندم، سویا، و گوشت گذاشته می‌شود تا سرعت تجزیه آن‌ها کاهش پیدا کند.

صفحات دیگر