حمله به تایتان

فی یگر

اشتراک‌گذاری

فی یگر

Faye Yeager

فی یگر - حمله به تایتان

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

بستگان

گریشا یگر(برادر)
زیک یگر(برادر زاده)
ارن یگر (برادر زاده)

فی یگر (Faye Yeager) خواهر کوچکتر گریشا یگر، و یک الدیایی بود که در منطقه توقیفی لیبریو در مارلی بزرگ شد.

تاریخچه

روزی فی و برادرش گریشا وقتی از خانه خارج می‌شدند شاهد یک بالن در آسمان بودند و مجذوب آن شدند. آن‌ها این بالن را تا بیرون از منطقه داخلی شهر دنبال کردند. آن‌ها سرانجام محل فرود این بالن را پیدا کردند. دو افسر مارلی روی تپه‌ای در آن نزدیکی استراحت می‌کردند. این افراد قصد داشتند گریشا و فی را به جرم خارج شدن از منطقه داخلی مجازات کنند. یکی از افسرها گریشا را مورد ضرب و شتم قرار داد و دیگری فی را با خود برد. وقتی گریشا پس از ضرب و شتم به خانه بازگشت، فی را در خانه نیافت.

روز بعد، جسد فی در حاشیه رودخانه پیدا شد. آن افسران به دیدار پدر و مادر فی و گریشا رفتند و توضیح دادند که فی در مرز رها شده بود و این اتفاق تقصیر خود فی بوده است. گریشا سعی كرد كه بگوید آن‌ها دروغ می‌گویند. در حالی که مادر گریشا غرق اندوه شده بود، پدرش به افسران لبخند زد و به آن‌ها گفت که بهتر است پسرش را در مورد مسئله ترک کردن شهر آموزش دهد.

فی یگر
مرگ فی توسط سگ‌ها

هفت سال بعد، گریشا با اطلاع یافتن از این که فی توسط افسر مارلیایی به خورد سگ‌ها داده شده است، به ترمیم‌دهندگان پیوست.