حمله به تایتان

سلاح محدود کردن هدف ویژه

اشتراک‌گذاری

سلاح محدود کردن هدف ویژه

Special target restraining weapon

سلاح محدود کردن هدف ویژه حمله به تایتان

هدف

اسیر کردن تایتان‌های خاص

کاربران

اعضای دسته دیدبانی

اولین نمایش

انیمه: فصل ۱، قسمت ۱۹
فیلم انیمه: Attack on Titan Part 2: Jiyuu no Tsubasa

سلاح محدود کردن هدف ویژه (Special target restraining weapon) ابزاری توسعه یافته توسط دسته دیدبانی است که برای اسیر کردن تایتان‌های خاص ساخته شده است.

استفاده

این ابزار به منظور توقیف کردن و بی‌حرکت کردن تایتان مونث در جنگل درختان بزرگ مورد استفاده قرار گرفت. با این حال تایتان مونث به واسطه فریاد کشیدن سایر تایتان‌ها را به سمت خود کشاند و میزبان درون تایتان موفق شد در فرم انسانی خود فرار کند.

این سلاح باری دیگر علیه تایتان مونث در ناحیه استوهس به کار گرفته شد اما این تایتان با ضربه‌ی لگدی از دام این سلاح فرار کرد.