ویکی حمله به تایتان

حمله به لیبریو

اشتراک‌گذاری

حمله به لیبریو

Raid on Liberio

حمله به لیبریو - حمله به تایتان

سال

۸۵۴

موقعیت

شرکت‌کنندگان

حمله به لیبریو (Raid on Liberio) یک هجوم غیرمنتظره به لیبریو بود که توسط دسته دیدبانی علیه ارتش مارلی و در حین اجرای یک فستیوال به میزبانی خانواده تایبور صورت گرفت. در طی این حمله تقریبا تمام افراد ارشد ارتش مارلی کشته شدند، و بندر اصلی و ناوگان دریایی مارلی نابود شد. از دیگر عواقب این رویداد پناهنده شدن تایتان جانور به الدیا و شکست خوردن تایتان چکش جنگ توسط ارن یگر بود.