ویکی حمله به تایتان

ترمیم‌دهندگان (Restorationists)

اشتراک‌گذاری

ترمیم‌دهندگان

Restorationists

ترمیم‌دهندگان (Restorationists) حمله به تایتان

نام ژاپنی

ارودیا فوکن-ها (エルディア復権派)

اعضای برجسته

اولین نمایش

انیمه: فصل ۳، قسمت ۲۰

ترمیم‌دهندگان یا بازسازندگان (Restorationists) یک گروه رادیکال از الدیایی‌ها در لیبریو بودند که هدفشان استفاده از تایتان بنیادی به منظور نابودی مارلی بود. این هدف در جهت بازگرداندن الدیا به عنوان یک قدرت جهانی بود. آن‌ها تعلیمات مارلی را رد می‌کردند و باور داشتند که این آموزش‌ها دروغ است. نشان این گروه یک زخم به شکل صلیب بود که روی بدن هر یک از اعضا حک شده بود. این نشان توسط خودشان و به وسیله چاقو حک می‌شد.

آن‌ها از طریق یک جاسوس به نام «جغد» در دولت مارلی سلاح، سرمایه، و اسناد تاریخی را دریافت می‌کردند. این اسناد به زبانی ناشناس نوشته شده بود، اما آن‌ها با مشاهده تصاویر مندرج در این اسناد به این نتیجه رسیدند که یمیر فریتز از قدرت تایتان‌ها در جهت رونق بخشیدن به سرزمین‌ها، ساخت جاده‌ها و ایجاد ثروت برای بشریت استفاده کرده است.