ویکی حمله به تایتان

تام کساور

اشتراک‌گذاری

تام کساور

Tom Ksaver

تام کساور - حمله به تایتان

نام مستعار

تایتان جانور

نام‌های دیگر

مرد مرموز

نژاد

جنسیت

مذکر

بستگان

یک پسر و همسر مارلیایی بی‌نام

سکونت

پیشه

جنگجو

وابسته به

ارتش مارلی
- واحد جنگجویان
پژوهشگر بیولوژی تایتان

تام کساور (Tom Ksaver) یک پژوهشگر الدیایی و جنگجویی حامل قدرت تایتان جانور بود. او مربی و دوست زیک یگر بود.

تاریخچه

تام کساور در بزرگسالی یکی از ساکنان منطقه توقیفی لیبریو بود. او در مقطعی از زندگی‌اش عاشق یک زن مارلیایی شد. تام که می‌دانست ازدواج الدیایی‌ها و مارلیایی‌ها ممنوع است، اقدام به پنهان کردن بازوبند الدیایی خود کرد و موفق شد تا با زن مورد علاقه‌اش ازدواج کند. چندین سال پس به دنیا آمدن پسرشان، همسرش به میراث الدیایی تام پی برد و پس از آن خودش و پسرش را کشت، و از این رو کساور غم و اندوه بزرگی را متحمل شد. او سپس به عنوان اقدامی همانند خودکشی به جنگجویان پیوست و سرانجام قدرت یکی از نه تایتان یعنی تایتان جانور را به دست آورد. او همچنین سعی داشت قدرت‌های تایتانی را بررسی کند و در مورد آن تحقیق کند.

بعدها او با یکی از نامزدهای جدید جنگجویان یعنی زیک یگر آشنا شد. در آن مقطع زیک بچه‌ای بود که عملکرد نامناسبی در تمرینات مرتبط به انتخاب جنگجویان داشت. یک روز كساور متوجه شد كه زیک در كوچه‌ای در حال گریه کردن است و وقتی متوجه شد که پدر و مادر زیک رهبران جنبش ترمیم‌دهندگان الدلیایی هستند، وحشت‌زده شد. در حالی که مقامات مارلیایی به کشف هویت رهبران این گروه نزدیک می‌شدند، کساور به زیک پیشنهاد کرد که برای اثبات وفاداری خود به مارلی، پدر و مادرش را لو بدهد. اگرچه زیک تمایلی به این کار نداشت، اما کساور با یادآوری فشارهایی که پدر و مادر زیک به او آورده بودند، او را متقاعد به این کار كرد.

پس از آن کساور به پیشرفت زیک در برنامه جنگجویان کمک کرد. کساور در مقطعی از تحقیقاتش به این موضوع پی برد که تایتان بنیادی، علاوه بر تغییر حافظه مطیعان یمیر، می‌تواند ترکیب بدن آن‌ها را نیز تغییر دهد. او این موضوع را به زیک نیز اطلاع داد. زیک اظهار کرد كه اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، امکان استفاده از تایتان بنیادی برای عقیم‌سازی همه مطیعان یمیر و ریشه كن كردن آن‌ها وجود دارد. از این رو زیک به کساور قول داد که تایتان جانور را به دست آورد و با کمک آن تایتان بنیادی را از الدیا و مارلی دور کند، و در نهایت مردم جهان را از ترس تایتان‌ها رها کند.

کساور پیش از مرگش راهی برای شکستن پیمان جلوگیری از جنگ که توسط کارل فریتز گماشته شده بود را کشف کرد. او به زیک گفت که برای شکستن این پیمان، یکی از اعضای خانواده سلطنتی باید با وارث تایتان بنیادی همکاری کند تا نقشه کشتار ترحم‌آمیز آن‌ها عملی شود. کساور از زیک خواست تا وارثی از تایتان بنیادی را پیدا کند که انگیزه‌ی مشترکی در این طرح داشته باشد. کساور در سال ۸۴۲ توسط زیک خورده شد و تایتان جانور به زیک انتقال یافت. او قبل از مرگش به زیک گفت كه همیشه مراقب او خواهد بود.