ویکی حمله به تایتان

الدیا (Eldia)

اشتراک‌گذاری

الدیا

Eldia

الدیا (Eldia) حمله به تایتان

تلفظ ژاپنی

ارودیا (エルディア)

قلمرو

الدیا

منطقه

ساکنان برجسته

اولین نمایش

انیمه: فصل ۳، قسمت ۲۰

الدیا (Eldia) کشوری پرجمعیت و به وجود آمده توسط مطیعان یمیر است، نژادی از انسان‌ها که قادر به تبدیل شدن به تایتان هستند.

در دوران کهن الدیایی‌ها از تایتان‌ها در جهت ساخت امپراطوری خود استفاده کردند و با کشتن تعداد بی‌شماری از مردم، سرزمین‌های آن‌ها را تصاحب کردند. امپراطوری الدیا یک قرن پیش به خاطر اختلافات داخلی در میان خانواده‌های حامل قدرت تایتان‌ها و همچنین به خاطر رشد بی ثباتی در نبردی تحت عنوان جنگ بزرگ تایتان سقوط کرد. الدیا بیشتر سرزمین‌های خود و همچنین هفت تا از نه تایتان را از دست داد و آن‌ها در اختیار کشور تازه تاسیس مارلی قرار گرفت. بسیاری از الدیایی‌ها به سوی آخرین قلمروی خود یعنی جزیره پارادایس عقب‌نشینی کردند.

اولین شاه خاندان ریس به منظور محافظت الدیایی‌ها در برابر نیروهای مارلی و دیگر مهاجمان، دیوارهایی را در جزیره پارادایس ساخت و همچنین حافظه مردم خود را از مطیعان یمیر پاک کرد.