بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ابزار تحرک همه-جانبه ضد نفر

اشتراک‌گذاری

ابزار تحرک همه-جانبه ضد نفر

Anti-Personnel omni-directional mobility gear

ابزار تحرک همه-جانبه ضد نفر - حمله به تایتان

هدف

مبارزه علیه دشمنان انسانی

کاربران

دسته پلیس نظامی
- جوخه کنترل ضد-نفر

اولین نمایش

انیمه: فصل ۳، قسمت ۱

ابزار تحرک همه-جانبه ضد-نفر (Anti-Personnel omni-directional mobility gear) مجموعه‌ای از تجهیزات است که به طور خاص برای مبارزه در مقابل انسان ساخته شده است. این ابزار با الهام از ابزار تحرک همه-جانبه ساخته شده است و به کاربر اجازه می‌دهد تا در سه بعد حرکت کند اما به جای شمشیر مجهز به سلاح گرم مجهز است. این ابزار برای مقابله با تایتان‌ها بی‌اثر است.

صفحات دیگر