بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

منتور (Mentor)

اشتراک‌گذاری
منتور (Mentor)
نشان فرقه اساسین

مربی یا منتور (Mentor) عنوانی افتخارآمیز است که به رهبران اساسین که از مهارت و خرد فوق العاده‌ای برخوردارند داده می‌شود. آن‌ها مهارت خود را برای پرورش دادن شاگردان استفاده می‌کنند.

رهبران اساسین که در شاخه‌های انجمن در نقاط مختلف دنیا فعالیت می‌کنند می‌توانند به مقام منتور ترفیع پیدا کنند. آن‌ها وقتی به این عنوان دست پیدا می‌کنند که تعداد مشخصی از شاگردان را آموزش دهند و خودشان نیز به میزان بالایی از مهارت و خرد برسند.

در قرن بیستم، این عنوان به شکل یک مقام رسمی در فرقه اساسین درآمد و تنها یک منتور واحد تمام اساسین‌ها را رهبری می‌کرد. به طور معمول یک منتور تجربه‌ها و اطلاعات خود را از نسل‌های پیشین خود به دست می‌آورد و آن را نسل پس از خود انتقال می‌دهد.

صفحات دیگر