بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فاجعه دوم

اشتراک‌گذاری

فاجعه دوم

Second Disaster

فاجعه دوم - Assassin’s Creed

تاریخ

۲۱ دسامبر ۲۰۱۲

مکان

زمین

نتیجه

حفظ شدن زمین
مرگ دزموند مایلز
آزادسازی جونو

گروه‌های درگیر

اساسین‌ها
ایسو

مشارکت‌کننده

دزموند مایلز
جونو
مینروا

فاجعه دوم (Second Disaster) به دنبال بازگشت مصیبت توبا که تقریبا تمدن ایسو را نابود کرد، نامگذاری شد. این فاجعه در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ و با خروج یک جرم تاج خورشیدی رخ داد، توده‌ای که می‌توانست کل زمین را نابود کند. این فاجعه پیش‌بینی شده بود اما در بیشتر تاریخ ثبت شده انسان نادیده گرفته شده بود. گفته شده بود که این فاجعه می‌تواند به نابودی کامل بشریت ختم شود.

با این حال این بلا با تلاش‌های اساسین‌ها و پیام‌هایی که از سه‌گانه کپیتولین به جا مانده بود خنثی شد. آن‌ها به واسطه‌ی این پیام‌ها به معبد بزرگ هدایت شدند که در آن یک وسیله به نام وسیله شفق شمالی جهانی وجود داشت که قادر بود یک سپر سیاره‌ای را تولید کند. در روز فاجعه، دزموند مایلز به بهای جان خودش از این وسیله برای محافظت از زمین استفاده کرد، و طی این فرآیند جونوی انتقام‌جو از معبد بزرگ آزاد کرد.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed II (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed: Brotherhood (اشاره شده)
  • Assassin's Creed III (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed IV: Black Flag (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Origins (اشاره شده)
صفحات دیگر