ویکی Assassin’s Creed

شکنجه تمپلارها

اشتراک‌گذاری

شکنجه تمپلارها

Persecution of the Templars

شکنجه تمپلارها - Assassin’s Creed

دوره زمانی

۱۳ اکتبر ۱۳۰۷ - ۱۸ مارچ ۱۳۱۴

مکان

سراسر اروپا

نتیجه

انقراض تقریبی تمپلارها در اروپا
اعدام تمپلارهای کلیدی
سازمان‌دهی مجدد تمپلارها دور از چشم عموم

شکنجه تمپلارها (Persecution of the Templars) رویدادی مرتبط با پاکسازی شوالیه‌های تمپلار بود که توسط نیروهای اساسین فرانسه و شاه فلیپ چهارم فرانسه صورت گرفت.

در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۳۰۷، اساسین‌های فرانسه از طریق منتور خود یعنی گیوم دو نوگارت که در دربار پادشاه بود، این پادشاهی را تحت تاثیر قرار دادند تا فرقه تمپلار بدعت‌کار اعلام شود. اساسین‌های فرانسه با هدایت منتور آینده‌شان یعنی توماس دو کارنیلون به معبد پاریس که مقر شوالیه‌های تمپلار بود حمله کردند و آن‌ها را کشتند یا دستگیر کردند.

ژاک دو مولی، یک سیج و استاد بزرگ تمپلار، توسط اساسین‌ها دستگیر شد اما قبل از آن، او به مشاور خود دستور داد تا دست‌نوشته پاتر اینتکتوس و یک شمشیر عدن را پنهان کند.

این پاکسازی در تاریخ ۱۸ مارچ ۱۳۱۴ پایان یافت و پایان آن با سوزاندن ژاک دو مولی و جفروی دو چارنی همراه شد، کسانی که به پرتش بت بافومت متهم شده بودند.