ویکی خانواده آدامز

گرگینه‌ها

اشتراک‌گذاری
گرگینه‌ها

گرگینه‌ها (Werewolves) نوعی از طردشدگان هستند. آن‌ها اغلب در فرم انسانی و با خصوصیات جزئی شبیه به گرگ مثل پنجه‌ها هستند. در هنگام ماه‌های خاص، این افراد به شکل گرگینه کامل تبدیل می‌شوند.

گرگینه‌ها پر سر و صدا هستند، و در مدرسه نورمور برای بازگشت به فرم انسانی در قفس‌های لوپن حبس می‌شوند.

در فرهنگ گرگینه‌ها این موضوع مهم است که فرد بتواند تبدیل به گرگ شود و تا پس زده نشود و بتواند جفت خود را پیدا کند.

گرگینه‌های شناخته شده