بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویچر

اشتراک‌گذاری
ویچر
گرالت، یک ویچر و شخصیت اصلی مجموعه ویچر

ویچر (Witcher) که همچنین با عناوین ویکن، هکسر، ودیمین، یا ویچمن شناخته می‌شود، یک انسان است که تحت تمرینات گسترده قرار گرفته، وضعیت جسمی و ذهنی‌اش پرورش یافته و آیین مرموزی را پشت سر گذاشته تا تبدیل به یک هیولاکش سیار شود و به استخدام افراد درآید. گفته شده است که گرالت، شخصیت محوری مجموعه ویچر یکی از عالی‌ترین ویچرها است. او قطعا فردی افسانه‌ای است اما این که مشهور یا بدنام است نیاز به تفسیر دارد.

نگاه کلی

آن‌ها از زمان بچگی برای تبدیل شدن به ویچر آماده می‌شوند. این افراد تحت فرآیندهای شدید کیمیاگری، مصرف ترکیبات موتاژنی، و تمرین‌های بی‌رحمانه فیزیکی و جادویی تبدیل به ویچرهایی می‌شوند که در مقابل هر موجودی خطرناک خواهند بود. گذراندن این مراحل به معنای جهش یافتن یک ویچر آموزش دیده است که برای کشتن طعمه‌های غیر-انسانی ساخته شده است.

اگرچه ویچرها در استفاده از هر سلاحی مهارت دارند اما تمرینات یک ویچر بر اساس دو ابزار اصلی یعنی شمشیر استیل و شمشیر نقره بنا شده است. شمشیر استیل برای موجودات دنیوی‌تر استفاده می‌شود، در حالی که شمشیر نقره برای هیولاهای فرا طبیعی کارایی دارد.

تمرینات جادویی آن‌ها سرانجام باعث دستیابی ویچرها به نشان‌ها می‌شود، فرمی تطبیق‌پذیر و سطح-پایین از جادو که ویچرها را قادر می‌کند با حرکات ساده‌ی دست جادوها و افسون‌هایی را اجرا کنند. این نشان‌ها بدون پرورش گسترده در مقابل کاری که افسونگران انجام می‌دهند ناچیز خواهد بود.