ویکی ویچر

تک‌شاخ

اشتراک‌گذاری

تک‌شاخ

Unicorn

تک‌شاخ - ویچر

زبان

تله‌پاتی

خصوصیات

شاخ بلند

تک‌شاخ یا یونیکورن (Unicorn) نژادی از موجودات درک‌کننده چند-بعدی که قادر به سفر در چندجهانی هستند.

آن‌ها شبیه اسب‌ها هستند با این تفاوت یک شاخ که اغلب مارپیچ است در وسط پیشانی‌شان وجود دارد. آن‌ها از تله‌پاتی برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر و دیگر نژادها استفاده می‌کنند. شاخ‌های آن‌ها نوعی پادزهر فراگیر برای سموم است و می‌توان برای تشخیص نیز استفاده شود.

صفحات دیگر