ویکی ویچر

گریگ (Grigg)

اشتراک‌گذاری

گریگ

Grigg

گریگ (Grigg) - ویچر

نام دیگر

امیپ

تمدن‌ها

  • امیپ‌های جنگل
  • گریگ‌های پل (خوب)
  • گریگ‌های زیرزمین (پلید)

مکان‌ها

جنگل‌ها، چمن‌زارها و دخمه‌ها

خصوصیات

  • گوش‌های نوک‌تیز
  • دماغ و شکم چاق

یک ایمپ یا گریگ (Grigg) یک موجود انسان‌نمای ریز است که در جنگل‌ها، حومه‌ی شهرها و برخی اوقات در دخمه‌های زیرزمینی قابل مشاهده هستند آن‌ها موجوداتی موذی اما بی‌خطر هستند.

گریگ‌ها احتمالا کوچک‌ترین نژاد شناخته شده هستند. قد آن‌ها در بهترین حالت تا زانوی یک انسان است. از آنجایی که قد آن‌ها اجازه سوار شدن به اسب را نمی‌دهد بنابراین آن‌ها از گربه‌ها سواری می‌گیرند.

یک گریگ معمولا چاق، دارای دماغی پهن و گوش‌های نوک تیز است و علاقه‌ی زیادی به پوشیدن کلاه دارد.

صفحات دیگر