ویکی ویچر

گروه گرالت

اشتراک‌گذاری

گروه گرالت

Geralt's company

گروه گرالت - ویچر

نام‌های دیگر

هانزای گرالت

هدف

نجات سیری

زمان بنیان

۱۲۶۷

نمایش

کتاب‌ها

گروه گرالت (Geralt's company) یا هانزا شامل گرالت، دندلاین، میلوا، کهیر، رجیس و بعدا انگولم بود.

گروه اولیه مدت کوتاهی پس از فرار از قلعه آرمریا و با وجود اعتراضات گرالت به پیوستن کهیر و رجیس شکل گرفت. هدف این گروه یافتن و نجات سیری بود. این گروه طی رویدادهای مختلفی و با دریافت اطلاعاتی به سمت جنوب و ریوردل حرکت کرد به این امید که در آنجا کاهن‌هایی را پیدا کنند که به اعتقاد رجیس می‌توانستند در پیدا کردن سیری به آن‌ها کمک کنند.

اعضا

صفحات دیگر