ویکی ویچر

کدون (Kaedwen)

اشتراک‌گذاری

کدون 

Kaedwen

کدون (Kaedwen) - ویچر

نوع حکومت

سلطنت ارثی

حاکم

سلطنت کدونی

پایتخت

ارد کرای

کدون (Kaedwen) بزرگترین قلمروی شمالی (دومین قلمروی بزرگ اقلیم پس از نیلفگارد) است. شهرهای اصلی آن ارد کرای پایتخت آن، و شهر بن ارد است که به خاطر مدرسه‌ی جادوگری‌اش شناخته می‌شود. این قلمرو به خاطر آب و هوای سرد و بی‌رحم، و همین طور به خاطر جنگل‌های مرزی‌اش شناخته می‌شود.

پادشاه هنسلت به طور مداوم با قلمروی همسایه خود یعنی ادیرن نزاع داشت که بیشتر به خاطر مالکیت بر دره پونتار بود، دره‌ای که زمانی متعلق به کدون بود. این قلمرو همچنین با قلمروهای ردانیا و کینگورن مرز مشترک دارد و بخش‌های مثل کوستان فایری، کوهستان کسترل و کوهستان بلو زیر نظر این قلمرو اداره می‌شوند. سنگر کر مورن که متعلق به ویچرها است واقع در میان قله‌های کوهستان بلو است و از جنوب به سرزمنی الف‌های آزاد ختم می‌شود، منطقه تحت محاصره‌ی الف‌ها که به خاطر دشمنی با انسان‌ها به آن‌ها پناه برده‌اند.

بعدها، تغییرات آب و هوایی و سردی هوا باعث شد تا مناطق شمالی از جمله تالگار، کینگورن، و کدون دیگر قادر به تولید برخی محصولات نباشند. به خصوص کدون که دیگر قادر به پرورش انگور و صنایع وابسته به آن نبود.