ویچر

چهار قلمرو

اشتراک‌گذاری

چهار قلمرو (Four Kingdoms) یا قلمروهای بزرگ اصطلاحی است که برای اشاره به کشورهای برجسته قبل از دومین جنگ شمالی با نیلفگارد به کار برده می‌شود. این چهار کشور بزرگ‌ترین قلمروها هستند و بازیگران اصلی سیاست‌ها و تصمیمات سرنوشت‌ساز قلمروها هستند: