ویکی ویچر

ویزیما (Vizima)

اشتراک‌گذاری

ویزیما

Vizima

ویزیما (Vizima) - ویچر

نوع

شهر

حاکم/مالک

سلنت تمریایی

کشور

موقعیت

واقع در برکه ویزیما

ویزیما (Vizima) پایتخت تمریا، یکی از قلمروهای شمالی است. اطلاعات زیادی در مورد تاریخچه‌ی این مکان وجود ندارد اما این این موضوع مشخص شده است که ویزیما قبل از این که توسط انسان‌ها تصاحب شود زمانی زیستگاه الف‌ها بوده است.