ویچر

وولث میر

اشتراک‌گذاری

وولث میر

Voleth Meir

وولث میر - ویچر

نام مستعار

مادر فناناپذیر

نژاد

شیطان

جنسیت

مونث (مجسم کردن خود)

توانایی

تله‌پاتی
جادو
تغییر شکل
تسخیر

وولث میر (Voleth Meir) یا مادر فناناپذیر شیطانی است که از درد تغذیه می‌کند. این شیطان‌ها معمولا به فرم یک زن انسان مسن درمی‌آیند اما بر اساس فردی که با آن تعامل دارند، تغییر می‌کنند.

پیشینه

شیطان‌ها همانند سایر هیولاها در نتیجه‌ی پیوستگی گستره‌ها در اقلیم حضور دارند و اولین ویچرها برای مقابله با وولث میر به کار گرفته شدند. وولث میر در زیر کلبه‌اش در یک خرابه‌ی الف در شمال دفن شد. قرن‌ها گذشت و همه به جز ویچرها این شیطان حبس شده را فراموش کردند.

وولث میر با وجود وضعیت دفن شده‌اش قادر به دسترسی به رویاهای افراد خاص داشت. زمانی که قدرت‌های سیری آشکار شد و او یک مونولیت را در هنگام کشتار سینترا نابود کرد، این موضوع باعث شد تا باری دیگر این شیطان باستانی بیدار شود و فریادهای این شاهدخت بر مونولیت‌ها را بشنود، مونولیت‌هایی که قادر به باز کردن دروازه به گستره‌های دیگر بودند و وولث میر سرانجام می‌توانست از طریق آن به خانه خود بازگردد.