ویکی ویچر

ومپایر عالی (Higher Vampire)

اشتراک‌گذاری

ومپایر عالی

Higher Vampire

ومپایر عالی (Higher Vampire) - ویچر

طبقه‌بندی

خصوصیات

تقریبا غیر قابل کشتن

ومپایرهای عالی (Higher Vampires) یک فرم نادر از ومپایر هستند که اغلب با همتایان کوچکتر خود اشتباه گرفته می‌شوند.

ومپایرهای عالی حقیقی قادر هستند کاملا به شکل یک انسان ظاهر شوند و حتی از شناسایی شدن توسط یک ویچر در امان باشند. آن‌ها بسیار هوشمند و دارای قابلیت‌های بیشماری هستند که اغلب منحصر به خودشان هست. این ومپایرها بر خلاف هم‌نوعان کوچک خود برای زنده ماندن نیازی به خوردن خون ندارند.

آن‌ها دارای یک تمدن متفاوت و باستانی هستند که جزئیات دقیق آن از نگاه فانیان پنهان نگه داشته شده است. با این حال چیزی که مشخص است این است که تمام ومپایرهای هوشمند، ماه کامل را به عنوان روزی مهم جشن می‌گیرند و در این هنگام برای نوشیدن خون به روستاها حمله می‌کنند.

همه‌ی ومپایرهای عالی برای انسان‌های خطرناک نیستند و بسیاری از آن‌ها از تماس با انسان‌ها اجتناب می‌کنند و حتی در مواردی به طور مخفیانه به آن‌ها کمک می‌کنند.

ومپایرهای عالی شناخته شده

  • امیل رجیس روهلاک ترزیف-گادفروی
  • دتلاف ون در ارتین
  • ارشد نادیده