بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ولن (Velen)

اشتراک‌گذاری

ولن 

Velen

ولن (Velen) - ویچر

ولن (Velen) که همچنین با نام No Man's Land (منطقه بی‌طرف) شناخته می‌شود، استانی واقع در تمریای شمالی است.

در The Witcher 3: Wild Hunt ولن به مردابی جنگ-زده تبدیل شد و تحت تصرف نیلفگارد درآمد. ولن یکی از مکان‌های مهم این بازی است، و مرداب‌ها و جنگ‌های متراکم آن نمایش‌دهنده عناصر مرموز و تاریک بخشی از داستان بازی هستند.

ضایعات به وجود آمده در این مکان باعث شده تا این منطقه به میزبانی برای افراد مسلح مثل مزدوران، سربازان، غارتگران و راهزنان عادی تبدیل شود.

صفحات دیگر