ویکی ویچر

وایت اورچرد

اشتراک‌گذاری

وایت اورچرد

White Orchard

وایت اورچرد - ویچر

نوع

منطقه، روستا

حاکم/مالک

ایگناتیوس ورییرس (قبلا)

کشور

موقعیت

شرق ویزیما

وایت اورچرد (White Orchard) منطقه و روستایی واقع در تمریا است که به خاطر باغ‌های میوه و شکوفه‌های سفیدش در فصل بهار شناخته می‌شود. رود ایسمنا از این روستا عبور می‌کند و به سمت شمال ادامه پیدا می‌کند.

بعد از نبرد وایت اورچرد، این روستا استقلال خود را از دست داد و به نیلفگارد الحاق شد. یک پادگان نیلفگاردی در شمال این منطقه و در نزدیکی دهانه رودخانه آنجا مستقر است.