ویکی ویچر

هیم (Hym)

اشتراک‌گذاری

هیم

Hym

هیم (Hym) - ویچر

طبقه‌بندی

شبح

موقعیت

حساسیت

Moon Dust
Specter oil
Igni

لوت

Crystalized essence
Emerald dust
Specter dust
Essence of wraith
Lesser Veles runestone

هیم (Hym) یک نوع شبح در The Witcher 3: Wild Hunt است.

این موجود به طور ویژه‌ای قادر است بدون حمله کردن به هدف خود، از گناه این هدف استفاده استفاده کند و به این وسیله شخص را غذاب دهد تا او به طور کامل دیوانه شود یا اقدام به خودکشی کند.

بنا بر گفته‌ی عالمانی که کتاب Behind the Great Veil را نوشته‌اند، هیم‌ها یکی از خطرناک‌ترین شیاطین هستند که به شکل سنتی قادر به دفع شدن نیستند. این موجودات ساکن گستره‌های مختلف از جمله دنیای واقعی و دنیای گانتر اودیم هستند.

صفحات دیگر