ویکی ویچر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نشانه (Sign)

اشتراک‌گذاری
نشانه (Sign)

ویچرها اگرچه همانند جادوگران قادر به استفاده از جادوهای قدرتمند نیستند اما آن‌ها می‌توانند جادوهای ساده را اجرا کنند و به طوری موثر از آن‌ها استفاده کنند. ویچرها به این طلسم‌ها نشانه‌ها یا ساین‌ها (signs) می‌گویند و معمولا از آن‌ها در برابر هیولاها استفاده می‌کنند. آن‌ها برای استفاده از ساین‌ها ترجیح می‌دهند تا با یک دست از سلاح استفاده کنند تا دست دیگر برای طلسم آزاد باشد. برخی از ساین‌ها با فرم خاصی از حالت انگشتان قابل اجرا هستند و برخی دیگر هم باید روی یک سطح جامد کشیده شود.

این امکان وجود دارد که یک ساین را با استفاده از طلسمی قدرتمندتر کرد. گرالت حداقل یک بار در مبارزه‌ی خود با ورینا از این روش استفاده کرد.

نشانه‌های شناخته شده

  • آرد (Aard)
  • ایگنی (Igni)
  • ایردن (Yrden)
  • کوئن (Quen)
  • اکسی (Axii)
صفحات دیگر